Επαφές

Πελατολόγιο:                                       

  • Δυνατότητα σύνδεσης επαφών (πελατών, αντιδίκων, των δικηγόρων τους, συμβολαιογράφους, δικ. επιμελητές κλπ).
  • Δημιουργείτε και καταγράφετε ενέργειες, όπως δικασίμους, κατασχέσεις, καταθέσεις εγγράφων κα.
  • Όλες οι ενέργειες που καταχωρούνται, μπορούν να ενημερωθούν έτσι ώστε να δημιουργείται πλήρες ιστορικό της κάθε υπόθεσης.
  • Μπορείτε να καταχωρείτε εκκρεμότητες, προθεσμίες ή και σημειώσεις για κάθε υπόθεση.

  • Όλες οι ενέργειες και εκκρεμότητες εμφανίζονται ανά υπόθεση ή συγκεντρωτικά.
  • Προθεσμίες και δικάσιμοι καταχωρούνται και στο ημερολόγιο.
  • Αυτόματος υπολογισμός προθεσμιών για όλα τα είδη υποθέσεων.
  • Μπορείτε να κρατάτε όλα τα οικονομικά στοιχεία της υπόθεσης, όπως τι έξοδα κάνατε και τι χρεώσεις έχουν γίνει. Προβολές και με γραφήματα.