Οδηγός Χρήσης

 

Στο lawcase μπορείτε να καταχωρήσετε επαφές, υποθέσεις, οικονομικά στοιχεία, και γεγονότα ημερολογίου.

Μπαίνοντας στην κεντρική σελίδα του lawcase, μπορείτε να δείτε στοιχεία από όλες τις καρτέλες σας, όπως εκκρεμότητες που έχετε, δικασίμους, τον ισολογισμό της επιχείρησής σας, και συντομεύσεις για όλες τις κύριες λειτουργίες.

Όλα τα παραπάνω στοιχεία που εμφανίζονται καταχωρούνται από τις επόμενες καρτέλες:

 

Στοιχεία που μπορείτε να καταχωρήσετε στις επαφές

 

Στις επαφές μπορείτε να καταχωρήσετε τα στοιχεία της κάθε επαφής σας, όπως και στοιχεία επικοινωνίας, περιουσιακά στοιχεία (όπως κινητά και ακίνητα).

Επίσης βάσει καταχωρήσεων στις άλλες καρτέλες(καρτέλα υπόθεσης) μπορείτε να βλέπετε για κάθε επαφή σας, τις υποθέσεις στις οποίες εμπλέκεται η κάθε επαφή ως διάδικος, τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν την επαφή αυτή, όπως τι οφειλές έχει προς εσάς και τι οφείλει ή έχει εισπράξει από κάθε υπόθεση ή άλλη επαφή.

Αναλυτικός οδηγός Επαφών

 

 

Στοιχεία που μπορείτε να καταχωρήσετε στις υποθέσεις

 

Η σελίδα προβολής υπόθεσης είναι το κεντρικό σημείο απ’ το οποίο μπορείτε να καταχωρείτε και να παρακολουθείτε τις υποθέσεις σας.

Επίσης στην σελίδα προβολής υπόθεσης μπορείτε να συσχετίσετε την υπόθεση με πολλαπλές επαφές σας.

Το lawcase καταργεί την ανάγκη να τηρείτε ημερολόγιο δικασίμων! Το καινοτόμο και κύριο στοιχείο του lawcase είναι το σύστημα καταχώρησης ενεργειών που χρησιμοποιεί, βάσει του οποίου μπορείτε να καταχωρείτε όλες τις ενέργειες που έγιναν, τρέχουν ή πρέπει να γίνουν για κάθε υπόθεση. Με αυτό το τρόπο έχετε πλήρη εικόνα όλων των δικασίμων, εκκρεμοτήτων και προθεσμιών που απαιτούνται για κάθε υπόθεση. Παράλληλα το lawcase χρησιμοποιεί πολλά αυτόματα συστήματα καταχώρησης ενεργειών ανάλογα με το τι καταχωρείτε, όπως λχ. ενημερώνοντας ότι μια υπόθεση δικάστηκε το lawcase καταχωρεί αυτόματα την εκκρεμότητα ότι αναμένετε απόφαση για αυτήν την υπόθεση ή ενημερώνοντας ότι μια δικάσιμος αναβλήθηκε δημιουργείται νέα ενέργεια αυτομάτως και καταχώρηση ημερολογίου στις δικασίμους σας, για πότε αυτή αναβλήθηκε και από πότε έγινε η αναβολή.

Επίσης καταχωρώντας μια κατάθεση πχ. τακτικής αγωγής το lawcase χρησιμοποιεί τον αυτόματο υπολογισμό προθεσμιών και έχετε την δυνατότητα να καταχωρήσετε όλες τις σχετικές προθεσμίες για αυτή τη κατάθεση όπως λχ. κατάθεση προτάσεων, προσθήκης ή άσκηση παρέμβασης κλπ.

Στην καρτέλα υπόθεσης υπάρχει επίσης και ειδική περιοχή που εμφανίζονται όλες οι ενέργειες οι οποίες βρίσκονται σε εκκρεμότητα ή πρέπει να ενημερωθούν. Επίσης μπορείτε να κρατήσετε σημειώσεις (στυλ postit) για πράγματα που δεν είναι τόσο σημαντικά ώστε να είναι εκκρεμότητα, αλλά θέλετε να θυμάστε ότι έγιναν.

Το lawcase έχει την δυνατότητα να κρατάει επίσης πλήρη οικονομικό αρχείο και οφειλές για τις υποθέσεις σας.

Μπορείτε να καταχωρήσετε τι έξοδα κάνατε για κάθε υπόθεση, όπως παραστάσεις, επιδόσεις κλπ. Τι ποσά έχετε χρεώσει τους εντολείς σας, και τι καταβολές έχουν γίνει για αυτές τις χρεώσεις.

Επίσης μπορείτε να καταχωρήσετε τι κεφάλαιο έχουν απαίτηση οι εντολείς σας από τους αντιδίκους τους, ή αντίστοιχα, και τι καταβολές έχουν γίνει για την αποπληρωμή του.

 

Αναλυτικός οδηγός Υποθέσεων

 

Οικονομικά

 

Στην σελίδα των οικονομικών βάσει των οικονομικών καταχωρήσεων που κάνετε στις υποθέσεις μπορείτε να βλέπετε την πλήρη οικονομική εικόνα της επιχείρησής σας, ανά μήνα, 3μηνα, ή έτη με γραφήματα και πλήθος άλλων στατιστικών στοιχείων.

Επίσης μπορείτε να βλέπετε όλες τις οικονομικές καταβολές που σας έχουν γίνει από όλες τις υποθέσεις όπως και όλα τα έξοδα που έχετε κάνει.

Αναλυτικός οδηγός Οικονομικών

 

Ημερολόγιο

 

Η σελίδα του Ημερολογίου σας δίνει την δυνατότητα να δείτε και να προσθέσετε ή επεξεργαστείτε όλες τις καταχωρήσεις σας στο ημερολόγιο, με εύκολη δυνατότητα μετακίνησης ή αλλαγής (drag-n-drop).

Η καταχώρηση ενεργειών στις υποθέσεις αντανακλάται και εδώ, μπορείτε να δείτε τις δικασίμους ή εκκρεμότητες που έχετε προσθέσει από τις ενέργειες των υποθέσεων.

Επίσης μπορείτε να εμφανίζετε τις καταχωρήσεις σας, ανά κατηγορία ή ανά πηγή (online ημερολόγια), να εισάγετε τα δικά σας ημερολόγια ή να κάνετε εξαγωγή όλων σε μορφή .ical.

H εισαγωγή μπορεί να γίνει από αρχεία μορφής .ical, που υποστηρίζεται από όλα τα υπάρχοντα ημερολόγιο όπως google, yahoo, iphone .

Μπορείτε εάν επίσης θέλετε κάποια συγκεκριμένη καταχώρηση να την στείλετε απευθείας σε κάποιο άλλο ημερολόγιό σας. Όταν βρίσκεστε στην επεξεργασία καταχώρησης (με απλό κλικ πάνω) να στείλετε από το αντίστοιχο βελάκι στην αποθήκευση την καταχώρηση αυτή απ’ ευθείας σε άλλο ημερολόγιο.

Αναλυτικός οδηγός Ημερολογίου