Οικονομικά

Οικονομικά:                                          

  • Προβολή γραφημάτων ανά μήνα - τρίμηνο ή έτος για όλα τα βασικά οικονομικά δεδομένα της επιχείρησής σας.
  • Εύρεση αναλυτικών συναλλαγών για όλες τις υποθέσεις.
  • Προβολή συγκεντρωτικά ή ανά άτομο των οφειλών προς εσάς ή τους πελάτες σας.
  • Πίνακες εισπραξιμότητας ανά πελάτη, είδος υπόθεσης κα.
  • Οργανώστε τις οφειλές σας σε δικαστικά έξοδα ή συνεργάτες.
  • Αναζητήστε τις οφειλές των αντιδίκων σας σε όλες τις δικές σας υποθέσεις ή των συνεργατών σας.
  • Προγραμματίστε σωστά την λειτουργία της επιχείρησής σας.
  • Οργανώστε την έκδοση διπλοτύπων, αποδείξεων και τιμολογίων, ώστε να μην χρειάζεται να ανατρέχετε στις αποδείξεις και στα διπλότυπά σας.