Υπολογισμός προθεσμιών τακτικής διαδικασίας

Οι προθεσμίες υπολογίστηκαν από το Lawcase Compute με ημερομηνία υπολογισμού


Το σύστημα υπολογίζει και αφαιρεί ή προσθέτει μέρες όταν οι προθεσμίες πέφτουν σε δικαστικές διακοπές, αργίες, ή Σαββατοκύριακα σύμφωνα με τον ΚΠολΔ ή σε οποιονδήποτε συνδυασμό.
Οι προθεσμίες τακτικών υποθέσεων υπολογίζονται βάσει του νέου ΚΠολΔ N.4335/2015 (και τροπ. αρ.24 Ν.4411/2016).
Έχει ληφθεί υπόψη η §1 του άρθρου 74 του Ν.4690/2020 για την επαναλειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων και την διακοπή των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για το χρονικό διάστημα από Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2020 έως και την Κυριακή, 31 Μαΐου 2020 και το άρθρο 18 του Ν.4684/2020 για τον περιορισμό των δικαστικών διακοπών για το δικαστικό έτος 2019-2020 σε τακτικές και ειδικές διαδικασίες.
Έχει ληφθεί υπόψη το ΦΕΚ B’ 1857/15.05.2020 για την προσωρινή αναστολή για το χρονικό διάστημα από το Σάββατο, 16 Μαΐου 2020 έως και την Κυριακή, 31 Μαΐου, των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών τους, καθώς επίσης και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων λόγω Covid-19.
Έχει ληφθεί υπόψη η ορθή ερμηνεία του άρθρου 83 του Ν. 4790/2021, βάσει του οποίου οι προθεσμίες των άρθρων 215, 237 και 238 ΚΠολΔ ρυθμίζονται ειδικώς στο εδ. β’ του άρθρου 83 § 1 ν. 4790/2021, κατ’εξαίρεση της ρύθμισης του εδ. α’. Διαβάστε αναλυτικά εδώ
Έχουν ληφθεί υπόψη οι αλλαγές που επέφερε στην διαδικασία ο Ν. 4842/2021
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι υπολογισμοί που είχαν γίνει βάσει της επιλογής δωσιδικίας "Υπόλοιπη Ελλάδα" από προηγούμενες εκδόσεις του λογισμικού, αναφερόντουσαν μόνο σε περιοχές όπου δεν ίσχυαν περίοδοι αναστολής βάσει κάποιας εκδοθείσας ΚΥΑ.
Έχει ληφθεί υπόψη ο Νόμος 4890/2022 "Κύρωση της από 28.1.2022 ΠΝΠ"
Έχουν ληφθεί υπόψη οι ερμηνίες του Ν. 4963/2022
Δείτε εδώ όλες τις αλλαγές στο σύστημα υπολογισμού. Lawcase.gr © 2023