Αυτόματος υπολογισμός προθεσμιών

Οι προθεσμίες υπολογίστηκαν από το lawcase.gr με ημερομηνία υπολογισμού

Το σύστημα υπολογίζει και αφαιρεί ή προσθέτει μέρες όταν οι προθεσμίες πέφτουν σε δικαστικές διακοπές, αργίες, ή Σαββατοκύριακα σύμφωνα με τον ΚΠολΔ ή σε οποιονδήποτε συνδυασμό.
Οι προθεσμίες τακτικών υποθέσεων υπολογίζονται βάσει του νέου ΚΠολΔ N.4335/2015 (και τροπ. αρ.24 Ν.4411/2016).
Έχει ληφθεί υπόψη η §1 του άρθρου 74 του Ν.4690/2020 για την επαναλειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων και την διακοπή των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για το χρονικό διάστημα από Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2020 έως και την Κυριακή, 31 Μαΐου 2020 και το άρθρο 18 του Ν.4684/2020 για τον περιορισμό των δικαστικών διακοπών για το δικαστικό έτος 2019-2020 σε τακτικές και ειδικές διαδικασίες.
Έχει ληφθεί υπόψη το ΦΕΚ B’ 1857/15.05.2020 για την προσωρινή αναστολή για το χρονικό διάστημα από το Σάββατο, 16 Μαΐου 2020 έως και την Κυριακή, 31 Μαΐου, των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών τους, καθώς επίσης και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων λόγω Covid-19.
Lawcase.gr © Έκδοση 11.31.18 b210306
4-3-2021 * Ενημερώθηκε το σύστημα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 13805/2021 (ΦΕΚ 843/Β/3-3-2021) και διορθώθηκε η ισχύς της υπ' αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 12639/2021 (ΦΕΚ 793/Β/27-02-2021)
4-3-2021 * Διορθώθηκαν οι προθεσμίες βάσει του ΦΕΚ 4757/Β/28.10.2020 για τις Π. Καστοριάς, Π. Κοζάνης, Π.Ε. Ιωαννίνων και Π.Ε. Σερρών
5-3-2021 * Διορθώθηκαν οι προθεσμίες βάσει του ΦΕΚ 534/Β/10-02-2021 για τις Π. Αττικής και Δ. Πατρέων
6-3-2021 * Προστέθηκαν οι Π.Ε. Βοιωτίας, Π.Ε. Φθιώτιδας, Π.Ε. Αργολίδας, Π.Ε. Κορινθίας, Π.Ε. Άρτας, Π.Ε. Θεσπρωτίας, Π.Ε. Ηρακλείου, Π.Ε. Σάμου, Π.Ε. Λευκάδας (εκτός Δ.Μεγανησίου), Δ. Καλύμνου, Δ. Ρόδου και Δ. Χίου.
Lawcase.gr © Έκδοση 11.31.18 b210303
3-3-2021 * Προστέθηκαν οι Π.Ε. Αρκαδίας, Π. Αττικής, Π.Ε. Αχαΐας και Δ. Πατρέων, Π.Ε. Εύβοιας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Π. Καστοριάς, Π. Κοζάνης, Π.Ε. Λάρισας και Π.Ε. Σερρών.
3-3-2021 * Ενημερώθηκε το σύστημα με τις ΚΥΑ μέχρι 8-3-2021 για όλες τις Π.Ε.
Lawcase.gr © Έκδοση 11.31.17 b210221
20-2-2021 * ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ υπολογισμού προθεσμιών. Το νέο σύστημα έχει γραφτεί από την αρχή, με ασφαλέστερο τρόπο υπολογισμού και περισσότερες δυνατότητες.
20-2-2021 * Προστέθηκαν οι Π.Ε. Ροδόπης και Καρδίτσας.
20-2-2021 * Προστέθηκαν όλες οι νέες ΚΥΑ μέχρι 1-3-2021.
24-2-2021 * Διορθώθηκαν όλα τα προβλήματα που είχαν αναφερθεί μέχρι 24-2-2021.
Lawcase.gr © Έκδοση 11.30 beta6.6 b210109
9-1-2021 * Διορθώσεις στον υπολογισμό προσθήκης-αντίκρουσης για Φεβρουάριο και Μάρτιο 2020 για ΠΕ Θεσσαλονίκης. Πλέον υπολογίζεται σωστά ακόμα και αν παρεμβληθούν περισσότερες περίοδοι αναστολής.
7-1-2021 * Διορθώθηκε σφάλμα που για ορισμένες ημερομηνίες του 2019 δεν υπολόγιζε ημερομηνίες κατάθεσης προτάσεων.
Lawcase.gr © Έκδοση 11.30 beta6.5 b210102
30-12-2020 * Προσθήκη δυνατότητας υπολογισμού αναστολών των προθεσμιών για Π.Ε. Θεσσαλονίκης με όλες τις σχετικές ΚΥΑ.
28-12-2020 * Πρώτη έκδοση προγράμματος υπολογισμού προθεσμιών πλατφόρμας υπερχρεωμένων.
28-12-2020 * Διορθώθηκε πρόβλημα που έχανε μέχρι 3 μέρες στο μέτρημα των ημερών του Αυγούστου αν η κατάθεση γινόταν από 24/8 ως 31/8 και ο κάτοικος ήταν εξωτερικού.
Lawcase.gr © Έκδοση 11.30 beta6.0 b201201
* Νέο ταχύτερο και ασφαλέστερο σύστημα υπολογισμού προθεσμιών με δυνατότητα επέκτασης.
* Αναλυτική περιγραφή με τα διαστήματα που εξαιρέθηκαν από τους υπολογισμούς (Δικαστικών διακοπών και λόγω Covid-19).
* Διόρθωση: Διορθώθηκε σφάλμα υπολογισμού με το οποίο σε κάποιες περιπτώσεις που υπήρχε πρόσθεση ημερών βάσει της §1 του άρθρου 74 του Ν.4690/2020, υπολογιζόταν μια μέρα επιπλέον.
* Διόρθωση: Υπολογίζεται σωστά η χρονιά στην οποία υπάρχει αναστολή προθεσμιών.
Lawcase.gr © Έκδοση 11.30 beta5.8 b201110
10-11-2020 * Διόρθωση: Υπολογισμός της περιόδου αναστολής βάσει της §1 του άρθρου 74 του Ν.4690/2020 μετά τις τυχόν εξαιρετέες μέρες στην τακτική διαδικασία.
15-9-2019 * Διόρθωση: Βελτιώσεις στον υπολογισμό των επιδόσεων της ειδικής διαδικασίας.