Αυτόματος υπολογισμός προθεσμιών

Οι προθεσμίες υπολογίστηκαν από το lawcase.gr με ημερομηνία υπολογισμού την

Έκδοση 5.2 b.29-5-2018
Το σύστημα υπολογίζει και αφαιρεί ή προσθέτει μέρες όταν οι προθεσμίες πέφτουν σε δικαστικές διακοπές, αργίες, ή Σαββατοκύριακα σύμφωνα με τον ΚΠολΔ ή σε οποιονδήποτε συνδυασμό.
Με την τελευταία έκδοση προστέθηκε η δυνατότητα υπολογισμού προθεσμιών και για την ειδική διαδικασία, αφού επιλεχθεί πρώτα η ημερομηνία της δικασίμου.
Διορθώσεις έχουν γίνει βάσει και του άρθρου 24 Ν.4411/2016.
*Διόρθωση: Οι 3 εργάσιμες ημέρες για προθεσμία προσθήκης στην ειδική διαδικασία υπολογίζονται πλέον σωστά. *Ευχαριστούμε τον συνάδελφο κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ ΜΠΑΛΤΑ για την επισήμανση.
*Τελευταία διόρθωση: Η 3η Οκτωβρίου υπολογίζεται σωστά πλέον ως δικαστική αργία σε περίπτωση που συμπίπτει με κάποια προθεσμία. *Ευχαριστούμε την συνάδελφο κ.ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΙΚΟΥΤΗ για την επισήμανση.
Μέχρι 24-08-2019 δεν έχει αναφερθεί κανένα σφάλμα υπολογισμού.