Αυτόματος υπολογισμός προθεσμίας αίτησης επαναπροσδιορισμού δικάσιμου εκκρεμών υποθέσεων Ν. 3869/2010

Οι προθεσμίες υπολογίστηκαν από το lawcase.gr με ημερομηνία δικασίμου

Το σύστημα κάνει αυτόματο υπολογισμό της προθεσμίας αίτησης επαναπροσδιορισμού δικάσιμου εκκρεμών υποθέσεων Ν. 3869/2010.
Lawcase.gr © Έκδοση 11.30 beta6.5 b210102
30-12-2020 * Προσθήκη δυνατότητας υπολογισμού αναστολών των προθεσμιών για Π.Ε. Θεσσαλονίκης με όλες τις σχετικές ΚΥΑ.
28-12-2020 * Πρώτη έκδοση προγράμματος υπολογισμού προθεσμιών πλατφόρμας υπερχρεωμένων.
28-12-2020 * Διορθώθηκε πρόβλημα που έχανε μέχρι 3 μέρες στο μέτρημα των ημερών του Αυγούστου αν η κατάθεση γινόταν από 24/8 ως 31/8 και ο κάτοικος ήταν εξωτερικού.
Lawcase.gr © Έκδοση 11.30 beta6.0 b201201
* Νέο ταχύτερο και ασφαλέστερο σύστημα υπολογισμού προθεσμιών με δυνατότητα επέκτασης.
* Αναλυτική περιγραφή με τα διαστήματα που εξαιρέθηκαν από τους υπολογισμούς (Δικαστικών διακοπών και λόγω Covid-19).
* Διόρθωση: Διορθώθηκε σφάλμα υπολογισμού με το οποίο σε κάποιες περιπτώσεις που υπήρχε πρόσθεση ημερών βάσει της §1 του άρθρου 74 του Ν.4690/2020, υπολογιζόταν μια μέρα επιπλέον.
* Διόρθωση: Υπολογίζεται σωστά η χρονιά στην οποία υπάρχει αναστολή προθεσμιών.
Lawcase.gr © Έκδοση 11.30 beta5.8 b201110
10-11-2020 * Διόρθωση: Υπολογισμός της περιόδου αναστολής βάσει της §1 του άρθρου 74 του Ν.4690/2020 μετά τις τυχόν εξαιρετέες μέρες στην τακτική διαδικασία.
15-9-2019 * Διόρθωση: Βελτιώσεις στον υπολογισμό των επιδόσεων της ειδικής διαδικασίας.