Περισσότερα για το Lawcase

Αναλυτικά:

Υποθεσιολόγιο:

 • Δυνατότητα σύνδεσης επαφών (πελατών, αντιδίκων, των δικηγόρων τους, συμβολαιογράφους, δικ. επιμελητές κλπ).
 • Δημιουργείτε και καταγράφετε ενέργειες, όπως δικασίμους, κατασχέσεις, καταθέσεις εγγράφων κα.
 • Όλες οι ενέργειες που καταχωρούνται, μπορούν να ενημερωθούν έτσι ώστε να δημιουργείται πλήρες ιστορικό της κάθε υπόθεσης.
 • Μπορείτε να καταχωρείτε εκκρεμότητες, προθεσμίες ή και σημειώσεις για κάθε υπόθεση.
 • Όλες οι ενέργειες και εκκρεμότητες εμφανίζονται ανά υπόθεση ή συγκεντρωτικά.
 • Προθεσμίες και δικάσιμοι καταχωρούνται και στο ημερολόγιο.
 • Αυτόματος υπολογισμός προθεσμιών για όλα τα είδη υποθέσεων.
 • Μπορείτε να κρατάτε όλα τα οικονομικά στοιχεία της υπόθεσης, όπως τι έξοδα κάνατε και τι χρεώσεις έχουν γίνει. Προβολές και με γραφήματα.
Διαβάστε περισσότερα ...
img
img

Πελατολόγιο:

 • Καταχώρηση πληροφοριών πελατών, αντιδίκων και συνεργατών.
 • Προσαρμοσμένες προβολές σχετικών υποθέσεων του κάθε πελάτη ή αντίδικου.
 • Αναλυτικά οικονομικά στοιχεία για κάθε επαφή από τις σχετικές υποθέσεις του.
 • Καταχωρήσεις αποπληρωμών κεφαλαίων ή οφειλών.
 • Καταχωρήσεις ακίνητης και κινητής περιουσίας οφειλετών κλπ.
 • Συσχετισμός περιουσιακών στοιχείων με κατασχέσεις στο υποθεσιολόγιο.
 • Εύκολη αναζήτηση επαφών και στοιχείων τους, με συγκεντρωτικά στοιχεία τους ενώ κάνετε αναζήτηση.
 • Συγκεντρωτικοί πίνακες για όλες τις οικονομικές καταχωρήσεις σε όλες τις υποθέσεις της κάθε επαφής.
Διαβάστε περισσότερα ...

Οικονομικά:

 • Προβολή γραφημάτων ανά μήνα - τρίμηνο ή έτος για όλα τα βασικά οικονομικά δεδομένα της επιχείρησής σας.
 • Εύρεση αναλυτικών συναλλαγών για όλες τις υποθέσεις.
 • Προβολή συγκεντρωτικά ή ανά άτομο των οφειλών προς εσάς ή τους πελάτες σας.
 • Πίνακες εισπραξιμότητας ανά πελάτη, είδος υπόθεσης κα.
 • Οργανώστε τις οφειλές σας σε δικαστικά έξοδα ή συνεργάτες.
 • Αναζητήστε τις οφειλές των αντιδίκων σας σε όλες τις δικές σας υποθέσεις ή των συνεργατών σας.
 • Προγραμματίστε σωστά την λειτουργία της επιχείρησής σας.
 • Οργανώστε την έκδοση διπλοτύπων, αποδείξεων και τιμολογίων, ώστε να μην χρειάζεται να ανατρέχετε στις αποδείξεις και στα διπλότυπά σας.
Διαβάστε περισσότερα ...
img
img

Ημερολόγιο:

 • Δυνατότητα καταχώρησης γεγονότων ανά κατηγορίες.
 • Δυνατότητα σύνδεσης γεγονότων με υποθέσεις και συγκεντρωτική τους προβολή.
 • Αναζήτηση με πληκτρολόγηση ή ανά κατηγορία.
 • Δεκάδες άλλες επιλογές στις καταχωρήσεις, όπως προσαρμογή εμφάνισης, σύνδεση με google maps κα.
 • Δυνατότητα εισαγωγής καταχωρήσεων από όλα τα υπάρχοντα ημερολόγιά σας.
 • Δυνατότητα εξαγωγής όλων των καταχωρήσεων.
 • Δυνατότητα προσθήκης άλλων πηγών για το ημερολόγιο εκτός lawcase.
 • Drag-n-drop δυνατότητες ημερολογίου.
Διαβάστε περισσότερα ...

  Τελευταίες ενημερώσεις:

 • 03-02-2018: Προσθήκες: Σύστημα υπολογισμού και καταχώρησης προθεσμιών ειδικής διαδικασίας.
 • 03-02-2018: Διορθώσεις: Βελτίωση ταχύτητας κώδικα και λειτουργιών στην καταχώρηση προθεσμιών.
 • 03-02-2018: Διορθώσεις: Διορθώσεις στην προβολή και τακτοποίηση οικονομικών συναλλαγών.
 • 20-09-2017: Διορθώσεις στις αναφορές στις αναλυτικές συναλλαγές των οικονομικών.
 • 21-08-2017: Πολλαπλές διορθώσεις σφαλμάτων.
 • 01-07-2017: Δυνατότητα καταχώρησης και προβολής χρεώσεων σε επιμελητές-συμβολαιογράφους.
 • 21-06-2017: Δυνατότητα αλλαγής του τίτλου του είδους επικοινωνίας.
 • 21-06-2017: Βελτίωση κώδικα συστήματος.
 • 21-06-2017: Ενημέρωση όλων των χρησιμοποιούμενων javascipts.
 • 30-01-2017: Δυνατότητα επιλογής συσχέτησης υπόθεσης στα γεγονότα ημερολογίου.
 • 24-01-2017: Δυνατότητα διαγραφής υποθέσεων και επαφών με προέλεγχο συσχετίσεων.
 • 24-01-2017: Αποκλειστική χρήση SSL.
 • 24-01-2017: Νέα αναλυτική προβολή υποθέσεων.
 • 15-01-2017: Δυνατότητα αλλαγής χαμένων κωδικών, email κλπ.
 • 12-01-2017: Προσθήκες και διορθώσεις στις ενέργειες υποθέσεων.
 • 10-01-2017: Λειτουργίες ημερολογίου.
 • 10-01-2017: Διόρθωση στον υπολογισμό προθεσμιών (Έκδοση 4.2).