Όροι Χρήσης

Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιείτε το lawcase.gr, αυτομάτως αποδέχεστε τα παρακάτω:

Το lawcase.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για περιπτώσεις πρόκλησης οποιασδήποτε ζημίας από μη σωστό υπολογισμό προθεσμιών, ποσών ή οποιασδήποτε άλλης αναφοράς του συστήματος.

Σε κάθε περίπτωση οι χρήστες έχουν την αποκλειστική ευθύνη για τον υπολογισμό των άνω αναφερθέντων.