Αυτόματος υπολογισμός προθεσμιών

Οι προθεσμίες υπολογίστηκαν από το lawcase.gr

Έκδοση 5.0 b.13-2-2018
Το σύστημα υπολογίζει και αφαιρεί ή προσθέτει μέρες όταν οι προθεσμίες πέφτουν σε δικαστικές διακοπές, αργίες, ή Σαββατοκύριακα σύμφωνα με τον ΚΠολΔ ή σε οποιονδήποτε συνδυασμό.
Με την τελευταία έκδοση προστέθηκε η δυνατότητα υπολογισμού προθεσμιών και για την ειδική διαδικασία, αφού επιλεχθεί πρώτα η ημερομηνία της δικασίμου.
Διορθώσεις έχουν γίνει βάσει και του άρθρου 24 Ν.4411/2016.
Μέχρι 22-02-2018 δεν έχει αναφερθεί κανένα σφάλμα υπολογισμού.