Αυτόματος υπολογισμός προθεσμιών

Οι προθεσμίες υπολογίστηκαν από το lawcase.gr

Έκδοση 4.2 b.7-1-2017
- Μέχρι 19-02-2017 Δεν έχει αναφερθεί κανένα σφάλμα υπολογισμού
- Τελευταία Διόρθωση: Σε αγωγές με διάδικο το δημόσιο, υπολογίζονται οι προθεσμίες από 16 Σεπτεμβρίου αν γίνει κατάθεση εκτός του Αυγούστου και από 1η ως 15η Σεπτεμβρίου.