Αυτόματος υπολογισμός προθεσμιών

Οι προθεσμίες υπολογίστηκαν από το lawcase.gr με ημερομηνία υπολογισμού την

Έκδοση 5.8 b.10-11-2020
10-11-2020 *Διόρθωση: Υπολογισμός της περιόδου αναστολής βάσει της §1 του άρθρου 74 του Ν.4690/2020 μετά τις τυχόν εξαιρετέες μέρες στην τακτική διαδικασία
Έχει ληφθεί υπόψη η §1 του άρθρου 74 του Ν.4690/2020 για την επαναλειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων και την διακοπή των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για το χρονικό διάστημα από Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2020 έως και την Κυριακή, 31 Μαΐου 2020 και το άρθρο 18 του Ν.4684/2020 για τον περιορισμό των δικαστικών διακοπών για το δικαστικό έτος 2019-2020 σε τακτικές και ειδικές διαδικασίες.
Έχει ληφθεί υπόψη το ΦΕΚ B’ 1857/15.05.2020 για την προσωρινή αναστολή για το χρονικό διάστημα από το Σάββατο, 16 Μαΐου 2020 έως και την Κυριακή, 31 Μαΐου, των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών τους, καθώς επίσης και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων λόγω Covid-19.
Το σύστημα υπολογίζει και αφαιρεί ή προσθέτει μέρες όταν οι προθεσμίες πέφτουν σε δικαστικές διακοπές, αργίες, ή Σαββατοκύριακα σύμφωνα με τον ΚΠολΔ ή σε οποιονδήποτε συνδυασμό.
Διορθώσεις έχουν γίνει βάσει και του άρθρου 24 Ν.4411/2016.
15-9-2019 *Διόρθωση: Βελτιώσεις στον υπολογισμό των επιδόσεων της ειδικής διαδικασίας.
Έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα σφάλματα υπολογισμού που αναφέρθηκαν μέχρι 24-11-2020.