Υπολογισμός προθεσμιών τακτικής διαδικασίας

Οι προθεσμίες υπολογίστηκαν από το Lawcase Compute με ημερομηνία υπολογισμού

Το σύστημα υπολογίζει και αφαιρεί ή προσθέτει μέρες όταν οι προθεσμίες πέφτουν σε δικαστικές διακοπές, αργίες, ή Σαββατοκύριακα σύμφωνα με τον ΚΠολΔ ή σε οποιονδήποτε συνδυασμό.
Οι προθεσμίες τακτικών υποθέσεων υπολογίζονται βάσει του νέου ΚΠολΔ N.4335/2015 (και τροπ. αρ.24 Ν.4411/2016).
Έχει ληφθεί υπόψη η §1 του άρθρου 74 του Ν.4690/2020 για την επαναλειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων και την διακοπή των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για το χρονικό διάστημα από Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2020 έως και την Κυριακή, 31 Μαΐου 2020 και το άρθρο 18 του Ν.4684/2020 για τον περιορισμό των δικαστικών διακοπών για το δικαστικό έτος 2019-2020 σε τακτικές και ειδικές διαδικασίες.
Έχει ληφθεί υπόψη το ΦΕΚ B’ 1857/15.05.2020 για την προσωρινή αναστολή για το χρονικό διάστημα από το Σάββατο, 16 Μαΐου 2020 έως και την Κυριακή, 31 Μαΐου, των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών τους, καθώς επίσης και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων λόγω Covid-19.
Έχει ληφθεί υπόψη η ορθή ερμηνεία του άρθρου 83 του Ν. 4790/2021, βάσει του οποίου οι προθεσμίες των άρθρων 215, 237 και 238 ΚΠολΔ ρυθμίζονται ειδικώς στο εδ. β’ του άρθρου 83 § 1 ν. 4790/2021, κατ’εξαίρεση της ρύθμισης του εδ. α’. Διαβάστε αναλυτικά εδώ
Η επιλογή της δωσιδικίας "Υπόλοιπη Ελλάδα" αφορά μόνο περιοχές που δεν υπάρχουν σαν επιλογή και στις οποίες δεν ίσχυαν αναστολές προθεσμιών μετά την 31.5.2020
Έχουν ληφθεί υπόψη οι αλλαγές που επέφερε στην διαδικασία ο Ν. 4842/2021
Δείτε εδώ όλες τις αλλαγές στο σύστημα υπολογισμού