Αυτόματος υπολογισμός προθεσμιών

Οι προθεσμίες υπολογίστηκαν από το lawcase.gr με ημερομηνία υπολογισμού την

Έκδοση 5.3 b.15-9-2019
Το σύστημα υπολογίζει και αφαιρεί ή προσθέτει μέρες όταν οι προθεσμίες πέφτουν σε δικαστικές διακοπές, αργίες, ή Σαββατοκύριακα σύμφωνα με τον ΚΠολΔ ή σε οποιονδήποτε συνδυασμό.
Διορθώσεις έχουν γίνει βάσει και του άρθρου 24 Ν.4411/2016.
15-9-2019 *Διόρθωση: Βελτιώσεις στον υπολογισμό των επιδόσεων της ειδικής διαδικασίας.
Μέχρι 27-05-2020 δεν έχει αναφερθεί κανένα σφάλμα υπολογισμού.