Υπολογιστικές εφαρμογές:

Βοηθοί Υπολογισμών:

Βοηθός υπολογισμού προθεσμιών διαμεσολάβησης

(Υπό κατασκευή)

Βοηθός υπολογισμού παραγραφής

(Υπό κατασκευή)

Υπολογισμοί ποσών:

Υπολογισμός τόκων

(Υπό κατασκευή)

Υπολογισμός δικαστικού ενσήμου

(Υπό κατασκευή)

Υπολογισμός τέλους απογράφου

(Υπό κατασκευή)

Περισσότερα για το

Case Managment System

Το Lawcase CMS, αποτελεί ένα πλήρες σύστημα διαχείρησης νομικών υποθέσεων, αποτελούμενο από Υποθεσιολόγιο, Πελατολόγιο, Διαχείρηση Οικονομικών και Ημερολόγιο.

Αναλυτικά περιλαμβάνει:

Υποθεσιολόγιο

 • Δυνατότητα σύνδεσης επαφών (πελατών, αντιδίκων, των δικηγόρων τους, συμβολαιογράφους, δικ. επιμελητές κλπ).
 • Δημιουργείτε και καταγράφετε ενέργειες, όπως δικασίμους, κατασχέσεις, καταθέσεις εγγράφων κα.
 • Όλες οι ενέργειες που καταχωρούνται, μπορούν να ενημερωθούν έτσι ώστε να δημιουργείται πλήρες ιστορικό της κάθε υπόθεσης.
 • Μπορείτε να καταχωρείτε εκκρεμότητες, προθεσμίες ή και σημειώσεις για κάθε υπόθεση.
 • Όλες οι ενέργειες και εκκρεμότητες εμφανίζονται ανά υπόθεση ή συγκεντρωτικά.
 • Προθεσμίες και δικάσιμοι καταχωρούνται και στο ημερολόγιο.
 • Αυτόματος υπολογισμός προθεσμιών για όλα τα είδη υποθέσεων.
 • Μπορείτε να κρατάτε όλα τα οικονομικά στοιχεία της υπόθεσης, όπως τι έξοδα κάνατε και τι χρεώσεις έχουν γίνει. Προβολές και με γραφήματα.
Διαβάστε περισσότερα ...
img
img

Πελατολόγιο

 • Καταχώρηση πληροφοριών πελατών, αντιδίκων και συνεργατών.
 • Προσαρμοσμένες προβολές σχετικών υποθέσεων του κάθε πελάτη ή αντίδικου.
 • Αναλυτικά οικονομικά στοιχεία για κάθε επαφή από τις σχετικές υποθέσεις του.
 • Καταχωρήσεις αποπληρωμών κεφαλαίων ή οφειλών.
 • Καταχωρήσεις ακίνητης και κινητής περιουσίας οφειλετών κλπ.
 • Συσχετισμός περιουσιακών στοιχείων με κατασχέσεις στο υποθεσιολόγιο.
 • Εύκολη αναζήτηση επαφών και στοιχείων τους, με συγκεντρωτικά στοιχεία τους ενώ κάνετε αναζήτηση.
 • Συγκεντρωτικοί πίνακες για όλες τις οικονομικές καταχωρήσεις σε όλες τις υποθέσεις της κάθε επαφής.
Διαβάστε περισσότερα ...

Οικονομικά

 • Προβολή γραφημάτων ανά μήνα - τρίμηνο ή έτος για όλα τα βασικά οικονομικά δεδομένα της επιχείρησής σας.
 • Εύρεση αναλυτικών συναλλαγών για όλες τις υποθέσεις.
 • Προβολή συγκεντρωτικά ή ανά άτομο των οφειλών προς εσάς ή τους πελάτες σας.
 • Πίνακες εισπραξιμότητας ανά πελάτη, είδος υπόθεσης κα.
 • Οργανώστε τις οφειλές σας σε δικαστικά έξοδα ή συνεργάτες.
 • Αναζητήστε τις οφειλές των αντιδίκων σας σε όλες τις δικές σας υποθέσεις ή των συνεργατών σας.
 • Προγραμματίστε σωστά την λειτουργία της επιχείρησής σας.
 • Οργανώστε την έκδοση διπλοτύπων, αποδείξεων και τιμολογίων, ώστε να μην χρειάζεται να ανατρέχετε στις αποδείξεις και στα διπλότυπά σας.
Διαβάστε περισσότερα ...
img
img

Ημερολόγιο

 • Δυνατότητα καταχώρησης γεγονότων ανά κατηγορίες.
 • Δυνατότητα σύνδεσης γεγονότων με υποθέσεις και συγκεντρωτική τους προβολή.
 • Αναζήτηση με πληκτρολόγηση ή ανά κατηγορία.
 • Δεκάδες άλλες επιλογές στις καταχωρήσεις, όπως προσαρμογή εμφάνισης, σύνδεση με google maps κα.
 • Δυνατότητα εισαγωγής καταχωρήσεων από όλα τα υπάρχοντα ημερολόγιά σας.
 • Δυνατότητα εξαγωγής όλων των καταχωρήσεων.
 • Δυνατότητα προσθήκης άλλων πηγών για το ημερολόγιο εκτός lawcase.
 • Drag-n-drop δυνατότητες ημερολογίου.
Διαβάστε περισσότερα ...