Υποθέσεις

Η σελίδα της κάθε υπόθεσης είναι το κεντρικό σημείο απ’ το οποίο μπορείτε να δείτε και να καταχωρήσετε τις πληροφορίες των υποθέσεών σας.

Ανοίγοντας το tab υποθέσεις θα δείτε μια ενδεικτική λίστα των υποθέσεών σας με δυνατότητα να τις εμφανίσετε με βάση την κατάστασή τους, δηλαδή ανοιχτή-κλειστή ή σε εκκρεμότητα.


Προσθήκη υπόθεσης

Από εκεί μπορείτε επίσης να προσθέσετε νέα υπόθεση ή να επιλέξετε την υπόθεση που θέλετε να επεξεργαστείτε ή να δείτε.

Πατώντας την προσθήκη υπόθεσης θα βρεθείτε στην σελίδα δημιουργίας νέας υπόθεσης.

1. Εισάγετε ή δημιουργείστε νέο πελάτη2. Επιλέγετε την ιδιότητα του πελάτη σας, δηλαδή ενάγων ή εναγόμενος κλπ.


3. Επιλέγετε την κατηγορία της υπόθεσης και το είδος της.
4. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε προαιρετικά στοιχεία όπως ημερομηνία έναρξης της υπόθεσης και καθ ύλην ή κατά τόπο αρμοδιότητα.

Προβολή υπόθεσης

 

Αριστερά βλέπετε συντομεύσεις για να δείτε απευθείας τις ενέργειες, εκκρεμότητες κτλ. Αλλάζοντας στοιχεία της υπόθεσης θα πρέπει να πατήσετε αποθήκευση έπειτα. Η αποθήκευση δεν είναι απαραίτητη όταν προσθέτετε άλλα στοιχεία έπειτα όπως διαδίκους, ενέργειες κτλ.

 

Από την επιλογή προσθήκη στους πελάτες ή αντιδίκους θα μπορέσετε να προσθέσετε πελάτες ή αντιδίκους που έχετε ήδη στο πελατολόγιο σας ή να προσθέσετε νέο επιλέγοντας την αντίστοιχη επιλογή.

 

Οι ενέργειες

 

Με τις ενέργειες μπορείτε να καταχωρείτε όλα τα γεγονότα που αφορούν κάθε υπόθεση. Ταυτόχρονα ενημερώνοντας τις ενέργειές σας, δημιουργείτε το αρχείο της υπόθεσης, ώστε να μπορείτε έπειτα να ανατρέχετε σε αυτό.


Κουνώντας το ποντίκι πάνω από κάθε ενέργεια εμφανίζονται οι επιλογές της επεξεργασίας της ή διαγραφής της

 

Οι ενέργειες που μπορείτε να προσθέσετε είναι οι εξής: Κατάθεση εγγράφου, προσθήκη δικασίμου, επίδοσης, έκδοση απόφασης, συμφωνητικό, κατάσχεση, πλειστηριασμός, συμβολαιογραφική πράξη, ραντεβού-επικοινωνία, έρευνα και άλλα.

Η κατάθεση εγγράφου.

Με την κατάθεση εγγράφου μπορείτε να επιλέξετε ποιο έγγραφο καταθέτετε ή πρέπει να καταθέσετε σε συγκεκριμένη ημερομηνία.

Επιλέγοντας τι είδους υπόθεση θέλετε να καταχωρήσετε, δεξιά στον πίνακα της καταχώρησης προθεσμιών, εμφανίζονται αυτομάτως όλες οι σχετικές προθεσμίες ανάλογα με τις επιλογές που έχετε κάνει.

Ταυτόχρονα υπολογίζονται και καταχωρούνται στις ενέργειες της υπόθεσης σας και οι ανάλογες προθεσμίες επίδοσης και κατά ποιου στρέφονται.

Σε κάθε περίπτωση λαμβάνονται υπόψη αν είναι διάδικος δημόσιο ή αν υπάρχει κάτοικος εξωτερικού.

Για να καταχωρηθούν οι υπολογιζόμενες προθεσμίες επιλέξτε την επιλογή από “ΟΧΙ” σε “ΝΑΙ” δίπλα από κάθε ημερομηνία.

Η καταχώρηση δικασίμου.

Καταχωρώντας μια δικάσιμο στο σύστημα, αυτομάτως σας εμφανίζονται δεξιά στις επιλογές αυτόματης καταχώρησης οι ανάλογες επιλογές.

Επιλέγοντας ότι η δικάσιμος είναι μελλοντική, σας δίνεται η δυνατότητα να καταχωρήσετε το γεγονός και στο ημερολόγιο και ως ανοιχτή εκκρεμότητα.

Επιλέγοντας ότι το δικαστήριο αναβλήθηκε ή παραπέμφθηκε σας δίνεται η επιλογή να καταχωρήσετε τη νέα δικάσιμο ή το δικαστήριο στο οποίο θα δικαστεί η υπόθεση, σε νέα ενέργεια με αντίστοιχη ενημέρωση του ημερολογίου.

Προσθήκη επίδοσης.

Καταχωρώντας μια επίδοση μπορείτε να επιλέξετε ως “εξέλιξη” τις επιλογές, ότι πρέπει να γίνει, ότι δόθηκε στον επιμελητή, ώστε να είναι σε εκκρεμότητα και να μπορείτε να το αναζητήσετε εύκολα έπειτα βλέποντας όλες τις επιδόσεις ή ανά επιμελητή πηγαίνοντας στην καρτέλα του, ή ότι επιδόθηκε και να έχετε ως εκκρεμότητα την παραλαβή αποδεικτικού.

 

Έκδοση απόφασης

Με την επιλογή έκδοση απόφασης, καταχωρείτε ποιες αποφάσεις περιμένετε.

Η ενέργεια αυτή δημιουργείτε και αυτόματα όταν καταχωρείτε πχ. ότι μια δικάσιμος δικάστηκε, ή ότι οφείλει να εκδοθεί απόφαση εντός 8μήνου αν πρόκειται για τακτική αγωγή.

Οι επιλογές που έχετε για την “εξελιξή” της, είναι αν είναι σε αναμονή για έκδοση, αν έχει εκδοθεί απόφαση και πρέπει να βγει απόγραφο, αν έχει εκδοθεί απόγραφο και είναι προς εκτέλεση, ή αν ολοκληρώθηκε. Όλες αυτές οι επιλογές σας δίνουν την δυνατότητα να παρακολουθείτε μαζικά τις αποφάσεις σας από την κεντρική σελίδα.